85 год. от рождението на проф. Марин Върбанов (1932-1989)
Илиян Нисторов
286
0
Print

 Художникът превърнал стенния гоблен в текстилна скулптура, професорът основал катедрата по текстил и мода в Художествената академия в София, гобленната секция в Университета Ню Сауд, Сидни – Австралия, Институт по съвременна текстилна пластика в Китайската академия по изящно изкуство в Ханджоу, творил във Франция и Ню Йорк, впечатлил Пиер Карден днес трябваше да навърши 85 год.
Момчето от Оряхово, покорило сърцето на потомка на китайски аристократичен род, с която прекрачват и преодоляват всички предразсъдъци на околните, препятствия на политически режими, международни договорености, за да победи любовта им.