Днешният СУОТ - анализ на кмета на Враца декласира популистите !
Илиян Нисторов
570
0
Print

Първо, Калин Каменов - кмет на Враца доказа , че не води екипа си към коварни ситуации, от които няма измъкване , както почти всички от предците му . Второ, той само за 2 години разбра какви са нуждите на врачани и допринесе на 80 % за удовлетворяването им. Защото гладуващата армия и на кметската администрация и на гражданите във Враца беше докарана до състояние да не може да води битка. А разочарованите - и врачани и служители не са конкурентоспособни. Калин Каменов доказа днес във Враца , че служителите напускат хората, е не компаниите. И е изключително важна поука за всеки управленец , който не се примирява със статуквото и неизменно се опитва да подобри качеството на предлаганите продукти (услуги) и работните процеси. Но приносът на Калин Каменов представлява нещо повече от свършената работа за двете години от мандата му , срещу която той е получавал своята заплата .. Той неимоверно увеличи имиджа и конкурентоспособността на Враца . Следователно подходящото определение за лидерът Калин Каменов от днес пред пълната зала слушатели е следното:

Лидерът - Калин Каменов добави стойност, като използва наличните ресурси в Община Враца, за да постигне резултати, надминаващи очакванията на всички врачани. Добавената стойност бе изразена в :

Управлението на собствената личност и останалите от екипа му , както и общинския съвет;
Осъзнаването на ситуацията във Враца и избор на правилния начин за действие;
Фокусирането върху задачите във Враца и интеграцията / според възможностите на хората / в екипа;
Иновациите;
Калин Каменов доказа , че не е индивид със свръхестествени възможности и гениален ум. Днес лидерът Каменов , доказа , че успява като:

- Върши работата си изключително компетентно и е високо продуктивен;
Съумя да накара врачани , с които взаимодейства ежедневно , да положат старание и усилия, за да подобрят максимално своето представяне в работата и в живота си.
Освен това Каменов успя да накара и много хора, с които взаимодейства, да свършат своите задачи също толкова качествено. Как го постигна това?

- Като зареждаше с енергия. Когато поставя задачи на хората, той успяваше да ги мотивира, вдъхнови и окуражи. Беше тиха и непридирчива натура.Не се спираше на едно място и не говореше безцеремонно в лицето на другия . Беше активен, предизвикваше позитивна промяна и не се примиряваше само да наблюдава отстрани. Избягваше негативните изказвания и не се включваше в “лова на вещици” по време на управлението си , изтъквайки причините, поради които неговия екип не е стигнал от точка “А” до точка “Б”. Вместо това тръгваше на път заедно със затруднения си екип, окуражаваше членовете му и заедно с всички намираше решение на проблемите.
- Като прилагаше увличащ стил, ангажираше другите и им даваше пълномощия. Без да се държи натрапчиво, Каменов се разхожда навсякъде, като побутва останалите, съдейства , помага и задава въпроси. Споделя информацията, която има, оптимизира работните процеси и стартира нови проекти. Управленецът Калин Каменов знае , че въвличането на другите в работата не е абстрактно понятие. Това е нещо, което той прави ежедневно и непрекъснато се усъвършенства. Той не само въвлича останалите, но и споделя с тях своята власт, влияние и всички други ресурси. Той упълномощава другите да свършат бързо, качествено и с желание своята работа. С предоставянето на пълномощия им внуши , че те поемат известен риск, но така лидерът Каменов мотивираше екипа си още повече и подобряваше представянето му.
- Като допринасяше за развитието на Община - Враца и осъществяваше промените в нея. Калин Каменов напътстваше останалите и им помагаше да проучат алтернативите. В днешната динамична обстановка това умение е изключително важно за оцеляването на Община - Враца. Но то провокира страха към неизвестното. Съпротивата срещу промяната беше естествената реакция на врачани към промяната. И Каменов ясно разбираше това. И вместо да се конфронтира с хората, той планираше и ги въвличаше в работата, обяснявайки им ясно какво ще се случи. Най-важното е, че той помага на служителите си реалистично да оценят каква ще е ползата от промяната за тях самите. И им разшифрова показно максимата , че " страхът от неизвестното е болестта, а комуникацията е лекарството за нея."
- Като убеждаваше и упорстваше. Каменов забеляза пречките и ги отстранява, за да осигури възможност на екипа си да си върши гладко работата. Вместо да съзерцава как хората му се спъват в препятствията, той разчиства пътя, като привлича на своя страна онези индивиди, които му се противопоставят.